Czy opalanie grozi rakiem ??

Informacja prasowa

Veldhoven, 11 grudnia 2009 (SRF)

Naukowa rada doradcza holenderskiego Ministerstwa Zdrowia popiera umiarkowane korzystanie z solarium

Zgodnie ze stanowiskiem rady naukowej holenderskiego Ministerstwa Zdrowia (Dutch Health Council) nie ma przeciwwskazań do umiarkowanego nasłoneczniania na świeżym powietrzu lub w solarium. W piśmie skierowanym do holenderskich ministerstw zajmujących się sprawami zdrowia oraz ochrony konsumenta stwierdza się, iż nie można z całą pewnością stwierdzić, że korzystanie z solarium jest związane z podwyższonym ryzykiem wystąpienia choroby nowotworowej. Ponadto rada wyraziła zastrzeżenia w stosunku do niedawnej decyzji Międzynarodowej Agencji Badania Raka (IARC) w sprawie zaliczenia promieniowania UV oraz solariów do pierwszej kategorii czynników wpływających na powstawanie nowotworów. Zdaniem rady brak tu wystarczających podstaw naukowych. Naukowcy należący do tego szacownego gremium przedstawiają w swojej opinii pozytywne oddziaływanie witaminy D na organizm, która w ponad 90% jest wytwarzana przez ludzką skórę pod wpływem promieniowania UV.
"To bardzo pozytywny sygnał, że tak poważana instytucja jak Dutch Health Council uwzględnia przy ocenie nasłonecznienia wyłącznie obiektywne kryteria i wyciąga na tej podstawie wyważone wnioski" komentuje stanowisko rady naukowej Ad Brand z Sunlight Research Forum (SRF).   

Dutch Health Council jest najważniejszym naukowym gremium doradczym w Holandii w zakresie zdrowia. Jego prace badawcze, opinie i zalecenia stanowią często merytoryczną podstawę dla projektów ustawodawczych.

Sunlight Research Forum (SRF) jest organizacją non-profit z siedzibą w Holandii. Jej celem jest prezentowanie szerokiej opinii publicznej najnowszych medycznych i naukowych odkryć dotyczących oddziaływania umiarkowanego promieniowania UV na człowieka.

Szczegółowe informacje na temat holenderskiej rady ds. zdrowia znajdują się na stronie:  www.gezondheidsraad.nl/en
    Trzydzieści do jednego.... 30 : 1

Słońce zapobiega śmierci u ludzi w stosunku 1:30. Tezę tę udowadnia w swych badaniach amerykański naukowiec dr Edward Giovannucci pracujący na uniwersytecie w Harvardzie. Z jego wyliczeń wynika, że na jedną osobę umierającą na nowotwór skóry (przypisany nadmiarowi ekspozycji na promienie ultrafioletowe) aż 30 osób uchodzi śmierci zachowując równowagę witaminy D w organizmie dzięki ekspozycji na słońce.

Naukowiec ten jest przekonany, że naturalna witamina D jest najlepszą ochroną przed tumorami. Wiele badań naukowych przeprowadzonych nie tylko w ostatnim czasie udowodniło, że ludzie o wysokim poziomie witaminy D w organizmie bardzo rzadko chorują na nowotwory. Z chorobami nowotworowymi mamy dużo częściej do czynienia u ludzi starszych których skóra z wiekiem z zasady nie jest już tak wydajnym producentem życiodajnej witaminy D.

Problem dotyczy również przedstawicieli rasy czarnej, którzy zamieszkują rejony północnej Ameryki i Europy - ich organizmy przystosowane do większych ilości słońca nie są w stanie wyprodukować wystarczającej ilości witaminy D w warunkach ograniczonej dostępności promieni UV. W Skandynawii i krajach północnych, gdzie dostępność Słońca jest bardzo ograniczona witamina D jest pozyskiwana głównie z pokarmu - najbogatszym jej źródłem jest mięso łososia. Mimo to tam również odnotowuje się wyższy współczynnik zachorowań na choroby nowotworowe i idący z tym parze stosunkowo niski poziom witaminy D w organizmie.